Objednávkový systém - žáci
 
Vážení strávníci,
v rámci zkvalitňování služeb školní jídelny je zavedený od 1.1.2021 nový a kvalitnější systém objednávání stravy. Vstoupit do něj je možné pomocí počítače, mobilního telefonu, nebo přes objednací terminál ve školní jídelně. Zájemci o stravu se můžou do systému přihlašovat pomocí webové aplikace www.strava.cz. Tuto aplikaci lze využít také u mobilních telefonů a tabletů s operačním systémem Android i IOS, kterou je možné zdarma stáhnout na Google Play nebo App store.
 
 
Informace pro strávníky k objednávkovému systému (žáci)
 
Registrace v objednávkovém systému:
- Každý strávník vyplní přihlášku, která je dostupná na nových internetových stránkách školní jídelny www.skolnijidelnacv.cz , nebo je možné si ji vyzvednout v kanceláři školní jídelny.
- Na základě přihlášky přidělí jídelna strávníkovi čip, uživatelské jméno a heslo pro přístup k objednávání stravy.
 
Ceny čipu:
- Cena čipu 130,- Kč.
 
Úhrada stravného (žáci)
- Stravné se hradí zálohově na celý měsíc (dopředu) od dvacátého dne v měsíci souhlasem k inkasu na účet ŠJ 604534329/0800 (např. na měsíc září 2021 od 20.8.2021 do konce měsíce). Variabilní symbol se u povolení k inkasu neudává.
- První platba na měsíc září bude probíhat v měsíci srpnu od 20 dne do konce měsíce.  
- Výjimečně je možné platit v hotovosti v kanceláři ŠJ.
- Přeplatky stravného se automaticky převádějí do následujícího měsíce.
- Přeplatky na konci školního roku přechází do období příštího školního roku.
- Pokud má strávník vyšší přeplatek na svém stravovacím účtu, je možné na základě žádosti peníze vrátit zpět na bankovní účet strávníka. Žádost je přiložena na stránkách školní jídelny.
- V případě ukončení stravování a vyřazení strávníka z evidence se přeplatky vracejí.
 
Vstup do objednávkového systému
- V adresním řádku internetového prohlížeče zadáte www.strava.cz
- Pro přihlašování do aplikace uvede strávník v kolonce výběr jídelny - 10527, uživatel - jméno, tečka a příjmení (např. josef.novak) bez háčků a čárek a v kolonce heslo uvede číslo, které se dostane ve ŠJ při vydání čipu.(ddmm)    
Heslo si může po prvním přihlášení kdykoliv změnit.
- Po úspěšném přihlášení je k dispozici uživatelské menu, ve kterém je možné si zvolit příslušnou položku. Kromě možnosti objednání stravy jsou zde k dispozici informace o vydané stravě, stavu konta, historii objednávek, odebrané stravě apod.
 
Objednání stravy a výdej obědů
- Řádně zaregistrovaní žáci mají po úhradě stravného inkasem automaticky objednané obědy uvedené v jídelníčku pod č. 1 na celý následující měsíc.
- Každý si může tuto objednávku měnit nebo rušit.
- Změny je nutné provést nejpozději předcházející pracovní den do 12 hod.
- Neodebrané a řádně neodhlášené obědy budou ze zálohovaného stravného placeny.
- Výjimkou je první den nepřítomnosti, kdy si může žák nebo jeho rodiče oběd odebrat do jídlonosiče.
- K výdeji obědů a identifikaci každého strávníka slouží čip. Bez čipu nemůže být oběd vydán!!!
- Čip užívají žáci po celou dobu školní docházky do doby odhlášení ze stravování. Případnou ztrátu čipu je nutné ihned ohlásit proto, aby mohl být zablokován a vyloučilo se tím jeho zneužití.
 
K dotazům strávníků nebo jejich rodičů týkajících se nového objednávkového systému jsme připraveni podat vysvětlení  osobně i telefonicky.
 
                                                                                                                            Ředitel školní jídelny:
                                                                                                                                Jaromír Smolek