VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, dle nařízení vlády je vnitřní stravování pro veřejnost od 14.10.2020 do 3.12.2020 zakázáno a vydávat jídlo je možné pouze s sebou do jídlonosičů. V případě zájmu je nutné telefonicky nebo e-mailem den dopředu do 11:30 hod. stravu objednat a dodat popsané jídlonosiče. Obědy budou vydávány od 10:30 hod. do 11:30 hod.

Rozvoz obědů zůstává nezměněn.

Stravování důchodců a ostatních dospělých strávníků od 1.1.2021
 
     Od 1.1.2021 bude zaveden ve zdejší ŠJ nový objednávkový systém. Obědy bude nutné předem objednávat. K tomu bude nutná předchozí registrace   strávníků. Bez registrace bude možné odebrat jen oběd č. 1, který bude připravován pro tuto potřebu jen v omezeném počtu.
      Nový objednávkový systém neumožňuje placení obědů souhlasem k inkasu tak, jak je tomu dosud. Důchodci budou hradit obědy zpětně za uplynulý  měsíc v hotovosti v kanceláři školní jídelny. Ostatní dospělí strávníci zaplatí stravu zálohově předem bezhotovostním převodem na účet ŠJ.
      Přihlášky k registraci a další potřebné  informace k novému objednávkovému systému obdržíte  v kanceláři školní jídelny, nebo jsou k dispozici na webu školní jídelny.