Obědy pro žáky v distanční výuce

Školní obědy pro žáky v distanční výuce budou hromadně odhlašovány.

Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd. V případě zájmu o stravování si mohou obědy objednat přes internet. Vydávat jídlo je možné pouze s sebou do jídlonosičů. Ti, kteří mají stravu objednanou, dodají do jídelny nejpozději do 9:00 hod. popsané jídlonosiče. Obědy budou vydávány od 10:30 hod. do 11:30 hod.

 

 Obědy pro žáky v prezenční výuce

Řádně zaregistrovaní žáci mají po úhradě stravného automaticky objednané obědy uvedené v jídelníčku pod č. 1 na celý následující měsíc.

- Každý si může tuto objednávku měnit nebo rušit.

- Změny je nutné provést nejpozději předcházející pracovní den do 12 hod.

- Neodebrané a řádně neodhlášené obědy budou ze zálohovaného stravného placeny.

- Výjimkou je první den nepřítomnosti, kdy si může žák nebo jeho rodiče oběd odebrat do jídlonosiče.

- K výdeji obědů a identifikaci každého strávníka slouží čip. Bez čipu nemůže být oběd vydán!!!

 

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, dle nařízení vlády je vnitřní stravování pro cizí strávníky a děti na distanční výuce zakázáno a vydávat jídlo je možné pouze s sebou do jídlonosičů. Ti, kteří mají stravu objednanou, je nutné dodat nejpozději do 9:00 hod. popsané jídlonosiče. Obědy budou vydávány od 10:30 hod. do 11:30 hod.

Rozvoz obědů zůstává nezměněn.

 

Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny s výjimkou doby konzumace stravy nosit:

- respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95),

- zdravotnickou obličejovou masku nebo obdobný prostředek naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek) normy ČSN EN 14683+AC,které brání šíření kapének. 

Změna plateb důchodců.

 Od 1.2.2021 budou obědy důchodců hrazeny hotově, nebo bezhotovostním převodem na účet č. 604534329/0800, zpětně za uplynulý měsíc. Platba inkasem od února už nebude možná.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Stravování důchodců a ostatních dospělých strávníků od 1.1.2021

 
     Od 1.1.2021 je zaveden ve zdejší ŠJ nový objednávkový systém. Obědy je nutné předem objednávat. K tomu je  nutná předchozí registrace   strávníků. Bez registrace je možné odebrat jen oběd č. 1, který bude připravován pro tuto potřebu jen v omezeném počtu.
      Nový objednávkový systém neumožňuje placení obědů souhlasem k inkasu tak, jak je tomu dosud. Důchodci budou hradit obědy zpětně za uplynulý  měsíc v hotovosti v kanceláři školní jídelny. Ostatní dospělí strávníci zaplatí stravu zálohově předem bezhotovostním převodem na účet ŠJ.
      Přihlášky k registraci a další potřebné  informace k novému objednávkovému systému obdržíte  v kanceláři školní jídelny, nebo jsou k dispozici na webu školní jídelny.