Adresa:
Školní jídelna České Velenice
Čsl. legií 326
378 10 České Velenice
IČO: 71173633
DIČ: CZ71173633
 
Tel.:  384794313 / 777197235
E-mail: jidelnacv@seznam.cz
Bankovní účet: Česká spořitelna, číslo účtu – 604534329/0800
Ředitel jídelny: Jaromír Smolek
Hlavní kuchařka: Jana Šteflová
 
Školní jídelna České Velenice byla zřízena jako příspěvková organizace města České Velenice k 1.7.2003.
 
 
Hlavní činností je zajištění společného stravování dětí a žáků a zaměstnanců jídelny.
 
Doplňkovou činností je:
 • provozování stravovacího zařízení pro veřejnost
 • provozování závodního stravování
                        
                                 
Výdej obědů:    
 • cizí strávnici        11.00 hod. do 11.40 hod
 • děti                        11.45 hod. do 13.45 hod
          
Kapacita školní jídelny:   
 • počet uvařených jídel 500 porcí
 • u stolu 80 míst
                                 
Ceny obědů pro děti (hlavní jídlo včetně polévky) 
 • věková skupina 7 až 10 let           32,- Kč
 • věková skupina 11 až 14 let         34,- Kč
 • věková skupina 15 a více let        36,- Kč             
 • Žáci ZŠ mají zajištěno k hlavnímu jídlu minimálně dvakrát týdně doplněk (salát, ovoce, moučník, jogurt, atd.)

    
 
Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku (návaznost na zařazování dětí do věkových skupin a tudíž výše stravného ) – viz. zákon č.561/2004 Sb., školský zákon § 24. Do věkových skupin budou strávníci zařazování vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.
Oběd pro nemocného lze vyzvednout pouze první den nepřítomnosti strávníka ve škole, nebo školském zařízení. – viz Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 4.
 
Ceny obědů pro cizí strávníky :
 • polévka                10,- Kč 
 • hlavní jídlo           85,- Kč