Informace k provozu Školní jídelny České Velenice od 27. prosince 2020 do 22. ledna 2021

Ve školní jídelně se mohou stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy a cizí strávníci si mohou stravu odebrat výdejním okénkem. Žáci mají v době povinné distanční výuky nárok na dotovaný oběd.  Žáci i zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

 

 

Informace pro žáky ZŠ

Žáci 1. a 2. tříd mají na měsíc leden přihlášené obědy. Ostatním žákům s distanční výukou jídelna obědy odhlásila. V případě zájmu o stravování si je mohou objednat sami. Žákům, kteří nemají předplacené obědy, nebude strava vydána.  

VÁŽENÍ ZÁKAZNÍCI, dle nařízení vlády je vnitřní stravování od 18.12.2020 do odvolání zakázáno a vydávat jídlo je možné pouze s sebou do jídlonosičů. Ti, kteří mají stravu objednanou, je nutné dodat nejpozději do 9:00 hod. popsané jídlonosiče. Obědy budou vydávány od 10:30 hod. do 11:30 hod.

Rozvoz obědů zůstává nezměněn.

Tel: 384794313 / 777197235
E-mail: jidelnacv@seznam.cz

Stravování důchodců a ostatních dospělých strávníků od 1.1.2021

 
     Od 1.1.2021 je zaveden ve zdejší ŠJ nový objednávkový systém. Obědy je nutné předem objednávat. K tomu je  nutná předchozí registrace   strávníků. Bez registrace je možné odebrat jen oběd č. 1, který bude připravován pro tuto potřebu jen v omezeném počtu.
      Nový objednávkový systém neumožňuje placení obědů souhlasem k inkasu tak, jak je tomu dosud. Důchodci budou hradit obědy zpětně za uplynulý  měsíc v hotovosti v kanceláři školní jídelny. Ostatní dospělí strávníci zaplatí stravu zálohově předem bezhotovostním převodem na účet ŠJ.
      Přihlášky k registraci a další potřebné  informace k novému objednávkovému systému obdržíte  v kanceláři školní jídelny, nebo jsou k dispozici na webu školní jídelny.