Adresa:
Školní jídelna České Velenice
Čsl. legií 326
378 10 České Velenice
IČO: 71173633
DIČ: CZ71173633
 
Tel.:  384794313 / 777197235
E-mail: jidelnacv@seznam.cz
Bankovní účet: Česká spořitelna, číslo účtu – 604534329/0800
Ředitel jídelny: Jaromír Smolek
Hlavní kuchařka: Jana Šteflová
 
Školní jídelna České Velenice byla zřízena jako příspěvková organizace města České Velenice k 1.7.2003.
 
Školní jídelna České Velenice, IČ 71173633 jako zpracovatel dle obecného nařízení o ochraně osobních údajů, Vám jako dozorovému úřadu sděluje tímto kontaktní údaje na pověřence:
Jméno a příjmení: Iva Kučerová
E-mail: ikucerova@meu.velenice.cz
Telefon: 384 758 012 
 
 
Hlavní činností je zajištění společného stravování dětí a žáků a zaměstnanců jídelny.
 
Doplňkovou činností je:
 • provozování stravovacího zařízení pro veřejnost
 • provozování závodního stravování
                                 
Organizace provozu stravování:
 •              každý strávník vyplní přihlášku ke stravování
 •              každý strávník si zakoupí stravovací kartu, ke které bude zřízeno osobní konto
 •              stravovací karty se zakoupí v kanceláři školní jídelny v pracovní době (6.00 – 14.30 hod.)
 •              rodič žáka (zákonný zástupce) zajistí založení souhlasu s  inkasem na úhradu stravného u svého peněžního ústavu
 •              klienti České spořitelny zřídí souhlas s inkasem ze svého sporožirového účtu ve prospěch sběrného účtu č. 0101260311/0800
 •              klienti ostatních peněžních ústavu zřídí u svého peněžního ústavu souhlas s inkasem ze svého účtu ve prospěch účtu č. 604534329/0800
 •              zřízení souhlasu s inkasem potvrdí peněžní ústav majiteli účtu razítkem na tiskopis, který strávník odevzdá ve školní jídelně
 •              vyúčtování stravného je prováděno zpětně za skutečně odebranou stravu v předcházejícím měsíci
 •              inkaso probíhá vždy k 15. dni v měsíci, z tohoto důvodu je nutné, aby majitel účtu zajistil dostatek finančních prostředku na úhradu stravného k tomuto dni
 •              v případě nedostatečných finančních prostředků na účtu nebude provedena inkasní platba, konto strávníka bude zablokováno a nebude mu umožněn odběr stravy
 •              školní jídelna nabízí výběr ze tří hlavních jídel každý den
 •              školní jídelna nabízí pro děti svačiny (koblihy s marmeládou a nutelou, čokoládový rohlík, tvarohový šátek, ořechový hřeben, housky namazané pomazánkou /rybičková, paštiková, sýrová, šunková, česneková, salámová / strouhaný sýr, kubíček čokoládový a vaječný likér, housky, tmavé rohlíky apod.
 •              nápoje: čaj je v ceně oběda a jako doplňkový prodej fanta, sprite, pitíčka v krabičkách, různé druhy džusů a minerálek vše jen za nákupní ceny
 •              ve školní jídelně je bezobjednávkový systém, tzn. není nutné přihlašovat případně odhlašovat stravu na každý den          
Prodej svačin:  
 • 8.45 hod. do 9.00 hod.
                                
Výdej obědů:    
 • cizí strávnici        11.00 hod. do 11.40 hod
 • děti                      11.45 hod. do 13.45 hod
          
Kapacita školní jídelny:   
 • počet uvařených jídel 500 porcí
 • u stolu 80 míst
                                 
Ceny obědů pro děti (hlavní jídlo včetně polévky) 
 • věková skupina 7 až 10 let           25,- Kč
 • věková skupina 11 až 14 let         27,- Kč
 • věková skupina 15 a více let        28,- Kč             
 • zeleninové a ovocné saláty          14,- Kč
 
Školní rok začíná 1.září a končí 31.srpna následujícího kalendářního roku (návaznost na zařazování dětí do věkových skupin a tudíž výše stravného ) – viz. zákon č.561/2004 Sb., školský zákon § 24. Do věkových skupin budou strávníci zařazování vždy na dobu školního roku, ve kterém dosahují příslušného věku.
Oběd pro nemocného lze vyzvednout pouze první den nepřítomnosti strávníka ve škole nebo školském zařízení. – viz Vyhláška č. 107/2005 Sb., o školním stravování § 4.
 
Ceny obědů pro cizí strávníky od 1.1.2020:
 • polévka                10,- Kč (včetně 10% DPH)
 • hlavní jídlo           65,- Kč (včetně 10% DPH)