Nová hygienická pravidla pro cizí strávníky od 1.11.2021.
V souladu s mimořádným opatřením MZ k provozu služeb, platí pro školní jídelny od 1.11.2021 povinnost u cizích strávníků kontrolovat OTN (očkování, testování, prodělání covid – 19).
Strávníkům, kteří nesplňují tyto podmínky bude možné obědy vydávat pouze do jídlonosičů.
SOUČASNÁ HYGIENICKÁ OPATŘENÍ VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ  
1. Před vstupem do jídelny si každý strávník nasadí ochrannou roušku
    a provede dezinfekci rukou (dezinfekce je k dispozici před vstupem do školní           
    jídelny a v jídelně).
2. Ochrannou roušku odkládá strávník pouze při konzumaci jídla u stolu
    (pokud od stolu odchází, musí mít ochrannou roušku nasazenou).
3. V jídelnách se strávníci zdržují jen po nezbytně nutnou dobu.
4. Cizí strávníci mají vyhrazený čas pro odběr stravy v době od 11.00 hod. do 11.35 hod.