Informace k režimu školních jídelen s účinností od 24.5.2021:

▪ provoz školních jídelen upravuje mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví o omezení provozu maloobchodního prodeje a služeb a platí následující,

▪ rozestupy 1,5 metru mezi jednotlivými stoly,

▪ u jednoho stolu sedí nejvýše 4 strávníci, jedná-li se o dlouhý stůl, lze u něj usadit více osob tak, že mezi skupinami je rozestup alespoň 1,5 metru,

▪ odebírání jídel samotnými strávníky a homogenita tříd, skupin je doporučována tam, kde je to z organizačních důvodů možné, není však povinná,

▪ ve vnitřních prostorech jídelny nemůže být více strávníků, než je míst k sezení.

Vstup do budovy školní jídelny

  • Vstup do budovy školní jídelny je možný pouze se zakrytými dýchacími cestami.
  • Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce, nebo použije dezinfekci na ruce, dodržuje rozestupy.
  • Dezinfekce je nainstalována přímo při vstupu do jídelny, u výdejního okénka a na několika dalších místech v jídelně.
  • Všichni žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách respirátor, nebo roušku.
  • Respirátor si strávník ponechá i v době čekání na oběd a při odnášení jídla ke stolu, odloží ji pouze při konzumaci jídla a pití, a to do vlastního přineseného sáčku, nikoliv na jídelní stůl.
  • Zvýšenou měrou je nutné dodržovat běžná hygienická pravidla. 

Děkujeme za pochopení.