Všem osobám se s účinností od 25. února 2021 do odvolání tohoto mimořádného opatření zakazuje pohyb a pobyt bez ochranných prostředků dýchacích cest / nos, ústa/ jako je respirátor nebo obdobný prostředek (vždy bez výdechového ventilu) naplňující minimálně všechny technické podmínky a požadavky (pro výrobek), včetně filtrační účinnosti alespoň 95 % dle příslušných norem (např. FFP2/KN 95), to ve všech prostorech budovy školní jídelny.

Vstup do budovy školní jídelny

  • Vstup do budovy školní jídelny je možný pouze se zakrytými dýchacími cestami.
  • Před vstupem do jídelny si každý strávník umyje ruce, nebo použije dezinfekci na ruce, dodržuje rozestupy.
  • Dezinfekce je nainstalována přímo při vstupu do jídelny, u výdejního okénka a na několika dalších místech v jídelně.
  • Všichni žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.
  • respirátor si strávník ponechá i v době čekání na oběd a při odnášení jídla ke stolu, odloží ji pouze při konzumaci jídla a pití, a to do vlastního přineseného sáčku, nikoliv na jídelní stůl.
  • Zvýšenou měrou je nutné dodržovat běžná hygienická pravidla.
  • Polévku, hlavní jídlo a příbory vydává personál školní jídelny přímo na tác. 

Děkujeme za pochopení.