Objednávkový systém - dospělí
 
Vážení strávníci,
v rámci zkvalitňování služeb školní jídelny je zavedený od 1.1.2021 nový a kvalitnější systém objednávání stravy. Vstoupit do něj je možné pomocí počítače, mobilního telefonu, nebo přes objednací terminál ve školní jídelně. Zájemci o stravu se můžou do systému přihlašovat pomocí webové aplikace www.strava.cz. Tuto aplikaci lze využít také u mobilních telefonů a tabletů s operačním systémem Android i IOS, kterou je možné zdarma stáhnout na Google Play nebo App store.
 
 
Informace pro strávníky k objednávkovému systému (dospělí)
 
Registrace v objednávkovém systému:
- Každý strávník vyplní přihlášku, která je dostupná na nových internetových stránkách školní jídelny www.skolnijidelnacv.cz , nebo je možné si ji vyzvednout v kanceláři školní jídelny.
- Na základě přihlášky přidělí jídelna strávníkovi čip, uživatelské jméno a heslo pro přístup k objednávání stravy.
 
Ceny čipu:
- cena čipu 130,- Kč.
 
Úhrada stravného (dospělí)
- Stravné se hradí zálohově (dopředu) bezhotovostním převodem na účet ŠJ 604534329/0800
- Variabilní symbol bude přidělen po zaregistrování ve ŠJ.  
- Výjimečně je možné platit v hotovosti v kanceláři ŠJ.
- V případě ukončení stravování a vyřazení strávníka z evidence se přeplatky vracejí.
 
Úhrada stravného (důchodci)
- Stravné se hradí zpětně za uplynulý měsíc, po vystavení účtu za odebranou stravu, bezhotovostním převodem na účet ŠJ 604534329/0800, nebo v hotovosti v kanceláři ŠJ.
- Variabilní symbol bude přidělen po zaregistrování ve ŠJ. 
 
Vstup do objednávkového systému
- V adresním řádku internetového prohlížeče zadáte www.strava.cz
- Pro přihlašování do aplikace uvede strávník v kolonce výběr jídelny - 10527, uživatel - jméno, tečka a příjmení (např. josef.novak) bez háčků a čárek a v kolonce heslo uvede číslo, které se dostane ve ŠJ při vydání čipu (ddmm).    
Heslo si může po prvním přihlášení kdykoliv změnit.
- Po úspěšném přihlášení je k dispozici uživatelské menu, ve kterém je možné si zvolit příslušnou položku. Kromě možnosti objednání stravy jsou zde k dispozici informace o vydané stravě, stavu konta, historii objednávek, odebrané stravě apod.
 
 
Objednání stravy a výdej obědů
- Strávníci, kteří nebudou zaregistrováni nebudou mít možnost výběru jídel, ale budou si moci zakoupit pouze oběd č.1, kterého bude uvařeno pro tyto účely pouze omezené množství porcí.
- Řádně zaregistrovaní strávníci si mohou objednávat, měnit a rušit obědy na celý následující měsíc.
- Objednávku, nebo její případnou změnu (zrušení) je nutné provést nejpozději předcházející pracovní den do 12 hod.
- Neodebrané a řádně neodhlášené obědy budou ze zálohovaného stravného placeny.
- K výdeji obědů a identifikaci každého strávníka slouží čip. Bez čipu nemůže být oběd vydán!!!
- Případnou ztrátu čipu je nutné ihned ohlásit proto, aby mohl být zablokován a vyloučilo se tím jeho zneužití.
 
K dotazům strávníků týkajících se nového objednávkového systému jsme připraveni podat vysvětlení  osobně i telefonicky.
 
                                                                                                                       
                                                                                                                         Ředitel školní jídelny:
                                                                                                                             Jaromír Smolek